fbpx

Poškodba pri delu in odškodnina

Delavcu pripada odškodnina samo v primeru krivde ali delovne odgovornosti delodajalca.Po drugi strani pa je v nekaterih primerih delavec upravičen do ustrezne odškodnine, tudi če mu ni priznana poškodba pri delu. Takšen primer je recimo poškodba, do katere pride na poti na delo, in sicer zaradi vzroka, za katerega odgovarja delodajalec.

Za uveljavljanje odškodnine je odločilno, ali gre za poškodbo pri delu in je  bistveno, ali je delodajalec odgovoren za konkretno poškodbo delavca. 

Raziskati je potrebno, ali je do nezgode prišlo:

  • zaradi krivdne odgovornosti delodajalca (zaradi njegove malomarnosti oziroma kakšne njegove opustitve),
  • zaradi objektivne odgovornosti delodajalca (zaradi nevarne stvari oziroma opravljanja nevarne dejavnosti),
  • izključno zaradi razlogov na strani oškodovanca (npr. padec zaradi nenadne slabosti ali lastne nerodnosti)

Ko je ugotovljeno, kdo je odgovoren za nezgodo, takrat se posvetimo urejanju odškodnine.

Naš nasvet je, da oseba brez izkušenj naj ne poskuša uveljaviti odškodnine, saj je obsojena na neuspeh!!

-Izpolni se obrazec o delovni nezgodi

– na obrazec je potrebno zelo jasno in natančno napisati zakaj in kako je prišlo do nezgode.Z vsemi podrobnostmi

– fotografirajte kraj nezgode ali poskrbite, da vam sodelavec fotografira. Izjave  prič v pisni obliki so ključnega pomena.

  • -pri lažji poškodbi obiščite zdravnika v roku 24 ur
  • poškodbe in modrice fotografirajte
  • v času bolniške hranite zdravstveno dokumentacijo in pišite počutje
  • takoj, ko lahko nas kontaktirajte na info@sosnezgode.si ali pokličite na 031-818-216
  • Zavarovalnice imajo na razpolago sredstva za poplačilo škode in so praviloma tudi bolj naklonjene sporazumni rešitvi odškodninskega zahtevka z izvensodno poravnav.

Zastaranje za vložitev odškodnine je 3 leta od poškodbe ali od dneva poškodbe na delu, ko se  je izpolnil obrazec za nezgodo pri delu.Poznamo pa tudi absolutni zastaralni rok, ki pa se šteje od dneva zaključenega zdravljenja in skupno znaša 5 let.Imenujemo ga absolutno zastaralni rok. 

Kontakt

Naše storitve

Aplikacijo izdelal

AKUMEN d.o.o.